شنبه ٠٥ خرداد ١٣٩٧
صفحه اساتید


 ١٠:٤٨ - يکشنبه ٢٦ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١٣ - يکشنبه ١٢ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٥٢ - يکشنبه ١٢ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٠ - شنبه ١١ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ٠٩:٤٢ - شنبه ٤ دی ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٦ - چهارشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:٣٩ - شنبه ٢٠ آذر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٣٢ - چهارشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه هیات ممیزه دانشگاه
جلسه هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ 17 آبان 1395 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل شد.
 ١٤:٤٨ - شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٢:٢٥ - شنبه ٢٢ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣:٥٠ - يکشنبه ١٨ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٠٢ - سه شنبه ٦ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٩ - شنبه ٢٠ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١١:٢٤ - سه شنبه ١٦ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:١٤ - يکشنبه ١٤ شهريور ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٤:٥١ - دوشنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٣١ - يکشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٠:٢٢ - دوشنبه ٤ مرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٥:٣٠ - دوشنبه ٢١ تير ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٦:١٧ - چهارشنبه ٢٦ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>